Tumblelog by Soup.io
 • howdyjen
 • Molly
 • NotaSecondtowaste
 • kiks
 • lechaton
 • wszystkodupa
 • Dorin11
 • schokifeechen
 • zlewkizpolewki
 • cz3kolada
 • guyver
 • MissMurder
 • tuska
 • ladona
 • wtulona
 • zmarznieta
 • K-E-N-A-J
 • lovemeplease
 • majak
 • reksi0
 • oliola
 • DreamingOutLoud
 • sense
 • frittatensuppe
 • dontmakemeangry
 • 18
 • biszkoptowyluk
 • igafiga
 • nefretete23
 • littledeer
 • thatsridicarus
 • tulele
 • edenpath
 • erand
 • fairyofluck
 • katvont
 • fugitka
 • armadillo
 • Clary
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

December 06 2017

3978 2fde 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadivi divi
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viainnocencja innocencja
4564 c43d 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viajobi jobi
7038 20fc 390
Reposted fromirolenze irolenze viajobi jobi
5653 cff2 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajobi jobi
2050 8fa1 390

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viajobi jobi
3306 9e34 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaElric-Wolfe Elric-Wolfe
8129 15af 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajobi jobi
7611 0b5d 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viajobi jobi
4282 1902 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajobi jobi
6404 7f71 390
Reposted fromsavatage savatage viaElric-Wolfe Elric-Wolfe
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viajobi jobi
3474 7e40 390
Reposted frompixielark pixielark viajobi jobi
6623 d8a4 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajobi jobi
4701 4c03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajobi jobi

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl