Tumblelog by Soup.io
 • howdyjen
 • Molly
 • NotaSecondtowaste
 • kiks
 • lechaton
 • wszystkodupa
 • Dorin11
 • schokifeechen
 • zlewkizpolewki
 • cz3kolada
 • guyver
 • MissMurder
 • tuska
 • ladona
 • wtulona
 • zmarznieta
 • K-E-N-A-J
 • lovemeplease
 • majak
 • reksi0
 • oliola
 • DreamingOutLoud
 • sense
 • frittatensuppe
 • dontmakemeangry
 • 18
 • biszkoptowyluk
 • igafiga
 • nefretete23
 • littledeer
 • thatsridicarus
 • tulele
 • edenpath
 • erand
 • fairyofluck
 • katvont
 • fugitka
 • armadillo
 • Clary
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
0134 8d23 390
Reposted fromtfu tfu viamesoute mesoute
3504 afff 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabullet00 bullet00
2662 afdb 390

aphexual:

Andy Goldsworthy.

Reposted fromreckon reckon viabullet00 bullet00
5341 5a06 390
5308 1561 390
5009 a566 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainyou inyou
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyou inyou
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyou inyou
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
3546 1fe4 390
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl