Tumblelog by Soup.io
 • howdyjen
 • Molly
 • NotaSecondtowaste
 • kiks
 • lechaton
 • wszystkodupa
 • Dorin11
 • schokifeechen
 • zlewkizpolewki
 • cz3kolada
 • guyver
 • MissMurder
 • tuska
 • ladona
 • wtulona
 • zmarznieta
 • K-E-N-A-J
 • lovemeplease
 • majak
 • reksi0
 • oliola
 • DreamingOutLoud
 • sense
 • frittatensuppe
 • dontmakemeangry
 • 18
 • biszkoptowyluk
 • igafiga
 • nefretete23
 • littledeer
 • thatsridicarus
 • tulele
 • edenpath
 • erand
 • fairyofluck
 • katvont
 • fugitka
 • armadillo
 • Clary
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viakashkash kashkash
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viakashkash kashkash
3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viakashkash kashkash
1340 a4a2 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakashkash kashkash
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena viakashkash kashkash
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakashkash kashkash
2549 8540 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viakashkash kashkash
3588 ff1c 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakashkash kashkash
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viakashkash kashkash

August 17 2018

6136 f112 390
Reposted fromverronique verronique viaou ou
Reposted frommrrru mrrru viaou ou
7607 b473 390
Reposted fromquirk quirk viaou ou
6688 d6d5 390
Reposted fromteijakool teijakool viakangurek kangurek
8677 1f26 390
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaAmericanlover Americanlover
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
6502 6bbe 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl