Tumblelog by Soup.io
 • howdyjen
 • Molly
 • NotaSecondtowaste
 • kiks
 • lechaton
 • wszystkodupa
 • Dorin11
 • schokifeechen
 • zlewkizpolewki
 • cz3kolada
 • guyver
 • MissMurder
 • tuska
 • ladona
 • wtulona
 • zmarznieta
 • K-E-N-A-J
 • lovemeplease
 • majak
 • reksi0
 • oliola
 • DreamingOutLoud
 • sense
 • frittatensuppe
 • dontmakemeangry
 • 18
 • biszkoptowyluk
 • igafiga
 • nefretete23
 • littledeer
 • thatsridicarus
 • tulele
 • edenpath
 • erand
 • fairyofluck
 • katvont
 • fugitka
 • armadillo
 • Clary
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viamiamor miamor
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
9461 5947 390
ach, zupo...
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Jesteś silniejsza niż próby, którym Cię poddają.
— Dan Wells - "Partials. Częściowcy"
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
3519 6776 390
Reposted fromodnowa odnowa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
2747 fe8a 390

motivationsforlife:

Porto, Portugal by Roya Ann Miller
Reposted fromdivi divi viacoeurina coeurina
8916 7d66 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
0492 93a8 390

like-fairy-tales:

By: Marion Loree | makinlondon

Reposted fromSkydelan Skydelan viacoeurina coeurina
9302 0086 390
8321 6e5a 390

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

Reposted fromSkydelan Skydelan viacoeurina coeurina
8345 bbdf 390

teenageers:

🍑🍑

Reposted fromSkydelan Skydelan viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl